Responsable de comunicació

Enginyer informàtic, director de cinema i escriptor. De ben jovenet, quan formava part dels Minyons Escoltes Sant Jordi (Els Boy Scouts catalans), ja em deien "el dels bitxos", i és que sempre he tingut especial predilecció en la defensa de qualsevol animal, perquè suposo que he estat conscient que, nosaltres, com a espècie predominant, estem obligats a cuidar de tots aquells animals, que per una banda o altra, són afectats per les nostres accions.

Així doncs, formo part de GRAPA des del 2023, amb la convicció de poder aportar tot el que estigui en la meva mà i ànima.