Què Oferim?

1.
FORMACIÓ A COSSOS DE SEGURETAT

Formació a cossos de seguretat en l’àmbit de la protecció dels animals.

2.
INTERVENCIONS A CENTRES D'EDUCACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS DES DE LA PERSPECTIVA POLICIAL.

Oferim jornades presencials al centre docent i tallers vivencials amb visites a centres de rescat i santuaris d‘animals.

3.
INTRODUCCIÓ ALS DOCENTS SOBRE LA "ERA"

El significat d’ERA : “Educació en el respecte als animals”. El material pedagògic està creat per Fundación YELCHO.

4.
XERRADES SOBRE EL PAPER DE LA POLICIA I EL CIUTADÀ A L'ÀMBIT DE LA PROTECCIÓ ANIMAL I LA VIOLÈNCIA INTERESPECIE .

Xerrades obertes a tots els públics a partir de la sol·licitud i organització dels demandants dins el marc de fires, dates assenyalades, esdeveniments, etc…

5.
ASSESSORAMENT A ASSOCIACIONS DE PROTECCIÓ ANIMAL.

Suport i assessorament a associacions de protecció animal.

6.
IDEACIÓ DE PROJECTES

Espai a on pensar, projectar i treballar en projectes que millorin la qualitat de vida de les persones i els animals en la seva interacció..