PIREA: Impuls a la creació d’un protocol pel rescat d’animals en situacions d’emergència.

En base a les situacions d’emergència viscudes a l’estiu principalment com els incendis a qualsevol paratge, els danys a infraestructures per causes diverses o, catàstrofes naturals com inundacions, ciclons, etc... es fa necessari fer un pensament a nivell institucional per abordar la gestió del rescat d’animals en situacions d’emergència.

Per sort no s’ha de començar de zero ja que al 2015 es van reunir un grup de professionals de la seguretat i de l’àmbit de la protecció del medi ambient amb organitzacions sense ànim de lucre del mateix àmbit per treballar un protocol de rescat amb la intenció que formés part de l’INFOCAT.

Es van celebrar dues jornades de presentació del projecte en anys consecutius, al 2016 i al 2017, obertes al públic prèvia inscripció a l’auditori de l’Institut Públic de Seguretat de Catalunya amb un gran volum d’assistència que donava fe de l’interès de la ciutadania en aquest tema, i deixaven palès el seu suport als avanços que es dirigeixen a la protecció dels animals

Encarna Casas, veterinària experta, bombera voluntària del cos de la Generalitat de Catalunya, en concret a la Divisió de Grups operatius Especials va manifestar: “ la improvisació no ajuda, els protocols han d’estar per escrit i han de ser ben coneguts per tothom”.

D’aquelles jornades recordem, com a idea clau, que la ciència que estudia la propagació d'incendis ens fa pensar menys en l'evacuació i més en el confinament i la defensa davant del foc.

És freqüent que es presentin casos en què els danys més greus es produeixen per intentar fugir sense la informació, organització i recursos adequats.