Formació a docents sobre la “ERA” : “Educació en el respecte als animals”.