Formació a cossos de seguretat en l’àmbit de la protecció dels animals.

L'educació és l'arma més poderosa per canviar el món.

Nelson Mandela

Creiem fermament que treballar per potenciar la intel·ligència emocional amb valors com la empatia, la compassió i el respecte, fent servir com a principal element vehicular als animals i la seva tinença responsable, serà de gran ajuda per assolir un clima social més plàcid i compassiu en relació a tots els essers vius i no només cap els animals.

És per això que oferim jornades educatives basades en la protecció dels animals i el que implica la seva tinença, des de la perspectiva policial, per fomentar el civisme i la convivència.

Es sap sobradament que moltes situacions de maltractaments cap als animals son en part per falta d’informació sobre les necessitats bàsiques inherents a cada espècie, i d’altre banda es repeteixen els patrons de conducta observats dins la llar durant la infància..

Algunes tradicions populars i festives també normalitzen i justifiquen el maltractament animal en nom de la cultura.

Els animals i el medi ambient són una constant en totes les etapes, moments i aspectes de la nostra vida.

Tots som potencials candidats a ser responsables de la vida d’un animal en qualsevol moment, tant si hem optat voluntàriament per que sigui part del nostre nucli familiar, com que ocasionalment haguem d’interactuar amb ell per diferents motius.

Quan un nen és testimoni del maltractament d'animals per part d'una figura paterna, és molt probable que desenvolupi el mateix comportament violent. (Ascione, 1998).

A GRAPA, alhora que busquem reforçar les actituds positives busquem revertir les influències negatives i per aquest motiu, pensem en que la policia i els centres docents son les institucions des d’on es poden transmetre aquests valors de manera més efectiva, coherent i engrescadora.

"Ensenyar un nen a no trepitjar una eruga, és tan important per a l'eruga com per al nen"

Bradley Millar

La policia pot fer una feina molt positiva i significativa, no només en matèria de seguretat i control de les ordenances, desenvolupant una tasca pedagògica que complementi el que es fa a la comunitat escolar i a l’àmbit familiar.

Busquem centres escolars on es valori l'educació en la empatia, es potenciïn valors com el respecte i es fomenti la responsabilitat de cadascú dels alumnes per oferir aquestes jornades i tallers.

La interacció de la policia amb els nens i els joves als centres escolars fomentant l’empatia i assenyalant com a intolerables les conductes violentes cap a les persones i els animals, així com els danys intencionats al medi ambient, augmentarà exponencialment l’efecte emocional del missatge.

Els nens per naturalesa són biofílics, i per això serà fàcil mantenir aquest amor innat per la natura i els animals proporcionant a les escoles les eines adequades i el suport necessari.

Impulsar un projecte d’aquestes característiques afavoreix el desenvolupament dels valors humanitaris de les persones, i aquestes persones alhora, contribuiran amb actituds positives a la seva comunitat.

El que es doni als nens, els nens donaran a la societat.”

Karl A. Menninger